Dikter

Mattias Kronstrands nära dikter handlar om liven: nuet, dået och evigheten. Nu finns det två samlingar.